tien

Služby

Činnosť spoločnosti by sme mohli rozdeliť na občianske, priemyselné,  líniové a iné stavby.

 • Občianske stavby- zemné práce spojené so svahovaním pozemkov, výkopové práce súvisiace s budovaním základov, komplexná realizácia plynovodných, vodovodných, kanalizačných a elektrických prípojok.

 • Priemyselné stavby– realizácia komplexnej infraštruktúry k priemyselným budovám, výrobným halám, realizácia prípojok

 • Líniové stavby– realizácia prác na diaľniciach, práce ťažkými mechanizmami, odkanalizovanie miest a obcí, výstavba a revitalizácii železničných tratí, revitalizácia a regulácia potokov a riek a pod.

 • Demolácie-  demolácie budov, recyklácie sute, odvoz sute na skládky,

 • Iné– naša spoločnosť sa zaoberá aj ťažbou riečnych štrkov, začisťovaním rybníkov, jazier, výstavbou oporných múrov, gabiónov a pod.


Podstatnou sférou činnosti je práca ťažkými mechanizmami, naša spoločnosť disponuje vlastným strojovým parkom a to:

 • Nákladné  vozidlá TATRA 815 v počte 5 kusov,

 • Nákladné vozidlo TATRA 815 s hydraulickou rukou,

 • Ťahač DAF s podvalníkom ZREMB,

 • Pásové rýpadlo JCB JS 130 (veľkosti rýpadlových lyžíc 60 – 80 – 110 – 180 cm)

 • Pásové rýpadlo Neuson 6003 (veľkosti podkopových lyžíc 30 – 40 – 60 – 80 cm) + hydraulická svahovacia lyžica 150 cm

 • Rýpadlový nakladač Volvo BL 71 (veľkosti podkopových lyžíc 30 – 40 – 60 – 80 – 90 - 150 cm) + zbíjacie hydraulické kladivo

 • UNC značky Bobcar S 185, paletové vydly, zametacia metla

 • Pažiace boxy 8 ks – 2

 • Rezačka asfaltu 700 kg

 • Vibračná doska ANNAN

 • Vibračná doska WACKER 100 kg

 • Centrály HONDA 6,5 KW a 4,5 KW