tien

História spoločnosti

História spoločnosti siaha až do roku 2000, kedy jediný spoločník  spoločnosti Mgr. Ladislav Zemaník začal podnikať na základe živnostenského oprávnenia a následne ako spoločník obchodnej spoločnosti. Od počiatku sa spoločnosť zameriavala na medzinárodnú kamiónovú prepravu a zemné práce, ktoré tvoria hlavný predmet činnosti spoločnosti.

Spoločnosť LZ Trade, s.r.o. disponuje vysoko kvalifikovanými zamestnancami. Hlavnými sférami nášho záujmu sú  trhy v Slovenskej republike a Českej republike.